הגשת בקשה לקיום צוואה

הגשת בקשה לקיום צוואה

צו קיום צוואה הינו צו משפטי המאפשר להתחיל בהליכי העברת בעלות על פי המפורט בצוואה. צו קיום צוואה מעניק לצוואה תוקף של פסק דין מחייב. 

הגשת בקשה לקיום צוואה הינו האקט המשפטי הנחוץ על מנת להניע את התהליך המביא בסופו למימוש מלא של הצוואה והעברת בעלות נכסי הנפטר אל היורשים החוקיים.

תהליך הגשת בקשה לקיום צוואה

 • איסוף מסמכים רלוונטיים

על מנת להגיש את הבקשה, עליכם או על נציגכם החוקי לאסוף ולמלא מספר מסמכים ובהם תעודת פטירה, צוואת המנוח, תעודת פטירה של יורשים המופיעים בצוואה (אם ישנם), אישורים נדרשים עפ”י חוק ועוד.

ניתן להגיש את כל המסמכים באמצעות עו”ד צוואה מייצג. 

 • הגשת בקשה לקיום צוואה

הגשת בקשה לצו צוואה מוגשת אל משרד הרשם לענייני ירושות. ניתן להגיש את הבקשה בטופס מקוון או באופן ידני.

 • פרסום הבקשה והמתנה להתנגדויות

החוק קובע כי חובה על משרד רשם הירושות לפרסם בפומבי כי הוגשה בקשה לקיום צוואה על מנת לאפשר לאנשים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. התנגדות שכזו יכול שתהיה מוגשת ע”י יורשים או בעלי עניין הסבורים שהצוואה הנמצאת במשרדי הרשם לענייני ירושה אינה תקפה חוקית, או לחלופין נושים הזכאים לחלק בעיזבון המנוח.  

 • הנפקת צו קיום צוואה כדין

במידה ולא הוגשו התנגדויות לקיום הצוואה בתוך 14 ימים, ורשם הירושות התרשם כי הצוואה שהובאה בפניו הינה צוואה תקפה, על רשם הירושות להנפיק צו קיום צוואה המקנה לצוואה תוקף של פסק דין

שלב מימוש הצוואה

בשלב זה, אם הצוואה נכתבה באופן ברור ומוזכרים בה כל נכסי המנוח וסדר חלוקתם, מימוש הצוואה ייעשה בקלות ובמהירות באמצעות העברת בעלות פשוטה.

אולם במידה וקיימים אי-בהירויות בנוסח הצוואה, או אם הצוואה לא חילקה את כלל רכושו של הנפטר, תהליך מימוש הצוואה יכול לעבור לשליטת בית המשפט לענייני משפחה. 

מי יכול לערער על הגשת בקשה לקיום צוואה 

חוק הירושה של מדינת ישראל מגדיר באופן מסודר את סדר היורשים כאשר אין צוואה. בעת הגשת בקשה לקיום צוואה  משרד רשם הירושות מפרסם בעיתונות וברשומות את דבר הבקשה על מנת לאפשר לאנשים שאינם מופיעים בצוואה להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. 

המתנגדים לקיום הצוואה חייבים להגיש ערעור לרשם בתוך 14 ימים מהתאריך בו פורסם דבר הבקשה בעיתונות וברשומות. תהליך הגשה כרוך בתשלום אגרה בסכום של 972 ש”ח (נכון לשנת 2020). 

 

החוק קובע כי כל אדם העומד בתנאים הבאים רשאי להגיש התנגדות לקיום צו ירושה: 

 

 • המנוח ערך צוואה נוספת בתאריך מאוחר יותר לעומת הצוואה שעבורה הוגשה הבקשה לצו קיום צוואה. 
 • על פי דעתו של המערער הצוואה שהוגשה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. 
 • הצוואה אינה תקפה משום שהיא נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת כמו הפעלת לחץ, איומים, או כפייה. 
 • במידה ואחד היורשים של המנוח המופיעים בצוואה היו שותפים לכתיבתה או חתומים כעדים בצוואה. 

 

שלבי ההליך התנגדות לקיום צוואה. 

לאחר שהבקשה הוגשה המקרה יבוא בפני בית המשפט לענייני משפחה. רשם הצוואות מעדכן את סטטוס הבקשה באמצעות מערכת מקוונת. 

מדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין בהגשת בקשה לקיום צוואה 

הליך הגשת בקשה לקיום צוואה מצריך עבודה מול רשויות החוק ורשם לעניני ירושה. יש להעביר את המסמכים הבאים באופן ברור במספר עותקים. המסמכים הם: 

 • הצוואה המקורית.
 • במידה והמנוח הוא אזרח ישראלי שנפטר מחוץ לישראל יש לצרף לעדכן דבר הפטירה ברשם האוכלוסין של ישראל ולדאוג לכל האישורי הנדרשים. 
 • במידה והמנוח הוא אינו אזרח ישראלי יש לצרף לבקשה  תעודת פטירה מאומתת כדין או אישור להוכחת מוות בדרך אחרת. 
 • תעודת פטירה של היורשים על פי הצוואה במידה ואילו נפטרו לפני המנוח. 
 • אישור על תשלום ושליחת הצוואה בדואר רשום. 
 • ייפוי כוח לייצוג על ידי עורך דין. 

 

תפקידו של עורך דין צוואה הוא בין היתר לדאוג לאיסוף מסמכים והגשה של המסמכים באופן מסודר לרשם. 

משרד עו”ד אמיר עזר הינו משרד ותיק בעל ניסיון רב בעולמות מגוונים של החוק, כולל השקעות נדל”ן באתונה, ביטוח, ייפוי כח מתמשך, עורך דין צוואה . 

לעו”ד אמיר ניסיון של למעלה מ-15 שנים והכשרה ייחודית בדיני ירושה. פנו עוד היום לייעוץ טלפוני חינם>>

לקביעת פגישת
ייעוץ ללא תשלום